Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę