Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

Oferty stażu RPO (stan na 18.01.2018 r.)

Oferty stażu RPO (stan na 18.01.2018 r.)

Oferty stażu PO WER (stan na 18.01.2018 r.)

Oferty stażu POWER - 18.01.2018 r.

Rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż zbiera informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Oferty stażu - POWER

Oferty stażu - POWER

Nabór wniosków o organizację stażu ze środków EFS w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych (przedłużenie do 31.01.2018 r.)

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Nabór wniosków o organizację stażu ze środków EFS w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że od 6 listopada br. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach PO WER.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

W związku z bardzo dużą liczbą wpływających wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż z dniem 15.09.2017 r. nabór ten zostaje wstrzymany do odwołania.

Wyświetlanie 1 - 10 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę