Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS. Wnioski przyjmowane będą od dnia 25.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. Projekt skierowany jest dla osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w...

Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS. Wnioski przyjmowane będą od dnia 26.03.019 r. do 02.04.2019 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (IV)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach PO WER

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach RPO

W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie radziejowskim (IV)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na Rynku Pracy, Działanie 8.1...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie radziejowskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż zbiera informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019.

Kolejny nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wyświetlanie 1 - 10 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę