Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

Projekt „Pracujemy u siebie!”

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środków na otwarcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że od 16.10.2017 r. do momentu wyczerpania środków będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju nr 14 lub sekretariacie urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00....

Informacja o naborze wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych za zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia

Zapraszamy do składania wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych za zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że od 6 listopada br. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach PO WER.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

W związku z bardzo dużą liczbą wpływających wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż z dniem 15.09.2017 r. nabór ten zostaje wstrzymany do odwołania.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wnioski przyjmowane będą od 12.09.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju nr 14 w godzinach od 800 do 1400. Szczegółowe informacje udzielane są w...

Nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało PUP w Radziejowie, że od 1 sierpnia br. rozpoczyna się nowy okres składania wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

Praca w firmie "KONGSBERG AUTOMOTIVE" SP. Z O.O. - Brześć Kuj.

Międzynarodowa firma "KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o. o., miejsce pracy Brześć Kujawski, poszukuje pracowników na stanowiska: montażysta-operator, operator maszyn, magazynier, technik jakości, technik procesu, technik utrzymania ruchu, inżynier jakości, inżynier procesu, automatyk.

Wyświetlanie 1 - 10 z 44 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę