Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

BONY NA ZASIEDLENIE

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie osób niepełnosprawnych.

Bony na zasiedlenie finansowane z EFS

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy...

Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS. Wnioski przyjmowane będą od dnia 20.08.018 r. do 24.08.2018 r.

Środki z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że dysponuje jeszcze środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla bezrobotnych: - w wieku 30 – 50 lat, - długotrwale bezrobotnych, - zamieszkałych na wsi, oraz bezrobotnych z określonym II profilem pomocy.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Poniżej - plakat zachęcający do udziału w III turnusie służby przygotowawczej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 23.07.2018 r. do 25.07.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju nr 14 w godzinach od 800 do 1400. Szczegółowe informacje udzielane są w...

Ranking - dotacje EFS POWER

Ranking komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS PO WER

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Poniżej plakat o naborze do WOT

II nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy...

Wyświetlanie 11 - 20 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę