Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków na na staż finansowanych z EFS w ramach POWER

W związku z wyczerpaniem możliwości finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że z dniem 28.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o organizację staży z projektu POWER.

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ponownie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU Z REZERWY MRPIPS (bez ograniczeń wiekowych)

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Wnioski przyjmowane będą od 03.04.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO (OSOBY W WIEKU 30 - 50 LAT)

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu regionalnego dla osób od 30 do 50 roku życia. Wnioski przyjmowane będą od 03.04.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Ogłoszenie o naborze wniosków na doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Regionalnego w roku 2017.

WYSPA KOBIET

,,WYSPA KOBIET'' W dniu 10 marca 2017 roku w hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet pod patronatem Starosty Radziejowskiego i Burmistrza Radziejowa. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. Spotkanie...

Informacja o naborze wniosków na staż PO WER 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Informacja o naborze wniosków na staż RPO 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w br. spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie pt. „Rola Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie w aktywizacji lokalnego rynku pracy” zorganizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. W spotkaniu wzięło udział 35 reprezentantów lokalnych pracodawców.

Wyświetlanie 51 - 60 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę