Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie do składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych zainteresowanych utworzeniem stanowisk pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 10.10.2016 r. do 14.10.2016 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenie spawacza

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza osoby bezrobotne w wieku pow. 29 r. życia do wzięcia udziału w szkoleniu.

BONY NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że dysponuje środkami funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS z przeznaczeniem na przyznanie bonów na zasiedlenie. Dokumenty do pobrania w zakładce Formy aktywizacji, szczegółowe informacje - PUP, p. 16.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB DLA OSÓB W WIEKU 30 - 50 LAT

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę