Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat radziejowski / Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pilotażowy „Profesjonalny opiekun medyczny” finansowany w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina” ze środków rezerwy...

Powiat radziejowski / Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pilotażowy „Stabilny pracownik” finansowany w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina” ze środków rezerwy Funduszu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (V)

Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie radziejowskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę