Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż realizuje projekt pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Radziejowie (I)"...

Powiat radziejowski / Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pilotażowy „Profesjonalny opiekun medyczny” finansowany w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina” ze środków rezerwy...

Powiat radziejowski / Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pilotażowy „Stabilny pracownik” finansowany w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina” ze środków rezerwy Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę