Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Nagłówek

Aktualności

Oferty stażu - POWER

Oferty stażu - POWER

Nabór wniosków o organizację stażu ze środków EFS w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych (przedłużenie do 31.01.2018 r.)

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Nabór wniosków o organizację stażu ze środków EFS w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że od 6 listopada br. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach PO WER.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

W związku z bardzo dużą liczbą wpływających wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż z dniem 15.09.2017 r. nabór ten zostaje wstrzymany do odwołania.

Nabór wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wnioski przyjmowane będą od 12.09.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Praca w firmie "KONGSBERG AUTOMOTIVE" SP. Z O.O. - Brześć Kuj.

Międzynarodowa firma "KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o. o., miejsce pracy Brześć Kujawski, poszukuje pracowników na stanowiska: montażysta-operator, operator maszyn, magazynier, technik jakości, technik procesu, technik utrzymania ruchu, inżynier jakości, inżynier procesu, automatyk.

Ogłoszenie WKU we Włocławku ws. służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na turnus rozpoczynający się we wrześniu 2017 roku. Szkolenie będzie odbywać się w wybranych ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju i trwało będzie 4 miesiące.

Zakończenie naboru wniosków na staż

Z uwagi na wyczerpanie środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że z dniem 19.06.2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizację staży dotyczących osób długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkałych na wsi.

Wyświetlanie 1 - 10 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę