Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie, Pożyczka na samozatrudnienie

  Instrument Finansowy Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (PFP) na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekt jest skierowany dla osób bezrobotnych, oraz absolwentów.

 • REGULAMIN DOTACJA - ANEKS

  W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej również w zakresie nauki jazdy oraz lokalnego przewozu osób (taxi), PUP w Radziejowie wprowadza aneks do REGULAMINU Przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, dookreślający możliwość ubiegania się o w/w wsparcie.

 • Bezpłatne kursy języka ukraińskiego

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji zaprasza na bezpłatne kursy języka ukraińskiego. Kursy (na różnych poziomach) będą prowadzone w trybie online,

 • Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

  Fundacja Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu (Lider projektu) wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner projektu) realizują projekt pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, dalej KPCES współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.12.2026 r.

 • Staże zagraniczne

  Na prośbę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy poniżej zamieszczamy informacje o możliwości odbycia stażu zawodowego w Hiszpanii i Włoszech.

 • DOTACJA EFS plus - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Radziejowie (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 • Czwarta edycja projektu Helping Hand dla osób z niepełnosprawnościami

  W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium informujemy o zapisach do IV edycji bezpłatnego, edukacyjnego projektu Helping Hand prowadzonego przez pracowników jednej z wiodących międzynarodowych firm- State Street, którzy jako wolontariusze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami projektu.

 • Przedłużenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że nabór wnioskówc o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy zostaje przedłużony do 15 marca 2024 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wnioski przyjmowane będą od 04 marca 2024 r. do 08 marca 2024 r.

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.03.2024 r. do dnia 08.03.2024 r.

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę