Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Środki z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że dysponuje jeszcze środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla bezrobotnych: - w wieku 30 – 50 lat, - długotrwale bezrobotnych, - zamieszkałych na wsi, oraz bezrobotnych z określonym II profilem pomocy.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Poniżej - plakat zachęcający do udziału w III turnusie służby przygotowawczej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 23.07.2018 r. do 25.07.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju nr 14 w godzinach od 800 do 1400. Szczegółowe informacje udzielane są w...

Ranking - dotacje EFS POWER

Ranking komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS PO WER

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę