Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ponownie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU Z REZERWY MRPIPS (bez ograniczeń wiekowych)

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Wnioski przyjmowane będą od 03.04.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO (OSOBY W WIEKU 30 - 50 LAT)

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu regionalnego dla osób od 30 do 50 roku życia. Wnioski przyjmowane będą od 03.04.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Ogłoszenie o naborze wniosków na doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Regionalnego w roku 2017.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

WYSPA KOBIET

,,WYSPA KOBIET'' W dniu 10 marca 2017 roku w hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet pod patronatem Starosty Radziejowskiego i Burmistrza Radziejowa. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. Spotkanie...

Informacja o naborze wniosków na staż PO WER 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Informacja o naborze wniosków na staż RPO 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w br. spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę