Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 14.02.2018 r. do 21.02.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Projekty dotacyjne

Wielkopolski Instytut Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w projektach dotacyjnych "Biznes od A do Z" i "Biznes na start" dostępnych dla mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, włocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, żnińskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego.

Oferty stażu RPO (stan na 18.01.2018 r.)

Oferty stażu RPO (stan na 18.01.2018 r.)

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę