Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Praca w firmie "KONGSBERG AUTOMOTIVE" SP. Z O.O. - Brześć Kuj.

Międzynarodowa firma "KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o. o., miejsce pracy Brześć Kujawski, poszukuje pracowników na stanowiska: montażysta-operator, operator maszyn, magazynier, technik jakości, technik procesu, technik utrzymania ruchu, inżynier jakości, inżynier procesu, automatyk.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z UE

Stowarzyszenie CTI e-Misja prowadzi obecnie projekt pt. " Fabryka firm", w ramach którego można otrzymać do 37 tys. złotych dotacji na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej, projekt ten jest adresowany do osób bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym mieszkańców powiatu radziejowskiego.

Ogłoszenie WKU we Włocławku ws. służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na turnus rozpoczynający się we wrześniu 2017 roku. Szkolenie będzie odbywać się w wybranych ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju i trwało będzie 4 miesiące.

Nabór do projektu "Portugalski wzorzec piłkarski".

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 organizuje nabór do projektu " Portugalski wzorzec piłkarski / Portuguese football pattern ". Jest to to kolejny projekt którym wspieramy w najbliższych latach środowisko piłkarskie w Polsce. Projekt kierujemy do „młodych trenerów”, którzy są na starcie do kariery trenera piłki nożnej.

Zakończenie naboru wniosków na staż

Z uwagi na wyczerpanie środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że z dniem 19.06.2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizację staży dotyczących osób długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkałych na wsi.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę